Oferta


Serdecznie zapraszamy do zapoznanie się z ofertą naszej firmy:

  • kompleksowa obsługa inwestycji
  • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej
  • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników
  • pomiary realizacyjne, tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
  • wykonywanie dokumentacji do celów prawnych: podziały, rozgraniczenia, scalanie, wymiany gruntów
  • prace związane z aktualizacją i modernizacją operatów ewidencji gruntów i budynków
  • skanowanie i wydruk wielkoformatowy
  • zakładanie punktów osnowy pomiarowej
  • wznawianie punktów załamania granic